Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri; Siyaset Kuramları (political theory), Uluslararası İlişkiler (international relations) ve evrensel düzeyde Karşılaştırmalı Siyaset (comparative Politics) alt alanlarına dahil olan ders içerikleri ve uygulamalarının öğrencilerle paylaşıldığı öğrenim süreçleridir. Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ders programı da bu temel çerçeveden hareketle çeşitli dünya ve Türkiye üniversitelerinin müfredatlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve titiz bir seçim sürecinin sonucunda hazırlanmıştır. Bu süreçte bir yandan söz konusu alanın küresel ölçekte geçerlilik taşıyan temel bilgi birikiminin aktarılması hedeflenmiş, diğer taraftan Türkiye Siyaseti (Turkish politics) alanında kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar üzerinden Türkiye toplum ve devlet yapısının tarihsel, toplumsal ve siyasal yönleriyle anlaşılmasına imkân veren bir içerik oluşturulmuştur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün kadrosu disiplinler arası bir alan olan bölümün doğasına uygun bir biçimde farklı sosyal bilim dallarında uzmanlıklarını kazanmış, eğitim süreçlerinin yanı sıra söz konusu alanlarda derinlikli bir araştırma ve saha deneyimine sahip olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Eğitim sürecini tek taraflı bir bilgi aktarımı değil, öğrenci ve öğretim elemanının söz konusu alanda birlikte düşünmesi, üretmesi ve her düzeyde alana katkı sunması olarak kavrayan öğretim elemanlarımız bu vizyonla öğrencilerimizi üniversite yaşamı ve akademik bilgi üretiminin aktif ve en dinamik özneleri olarak algılamaktadırlar. 

Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün mezunları kendilerine sunulan çok yönlü, kuram ve pratik dengesinin hassas bir şekilde sunulduğu eğitim sayesinde liderlik, etik ve sosyal sorumluluk, uyumlu grup çalışması, bilgiye ulaşabilme, eleştirel düşünme, etkili ve şiddetsiz iletişim, toplumsal sorunları tespit ve analiz edebilme ve politika üretebilme, sorumluluk alabilme, sosyal girişimcilik, kişisel gelişime açık olabilme, yenilikçi düşünebilme yetki ve becerilerini geliştirebilecektir. 

Mezunlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında, diplomatik birimlerde, özel kuruluşlarda, uluslararası örgütlerde ve medyada çeşitli konumlarda ve günümüzde toplam istihdam içerisindeki önemi giderek artan sivil toplum alanında iş imkanlarına kavuşacaklardır. Ayrıca farklı sosyal bilim dallarında nitelikli ve derinlikli ders süreçlerini deneyimleyen öğrencilerimiz arzu etmeleri halinde akademik alanda geleceklerini inşa etmelerini mümkün kılacak fırsatlarla da karşılaşacaklardır. 

Üniversite tüm imkanlarıyla mezuniyet öncesinde öğrencilerin kariyerlerini planlamalarına katkıda bulunacak, “eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir” mottosuyla öğrencilerinin öğrencilik sürecinde kendi dünyalarını inşa etmeleri için gerekli tüm kaynakları mümkün olan en üst düzeyde seferber edecektir: 

Nitelikli İngilizce Hazırlık eğitimi ve İngilizce dilinde eğitim

Alanında uzman, deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından sunulacak olan hazırlık eğitiminin ardından öğrencilerimiz müfredatta yer alan tüm dersleri İngilizce alarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının küresel terminolojisine hâkim hale geleceklerdir. 

Programın öğrenim dili İngilizce’dir. Öğrencilerin İngilizce dil yeterlilikleri yok ise programa geçebilmeleri için bir yıl İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı muafiyet koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Hazırlıktan itibaren bölüm ile ilişki

Öğrencilerimiz hazırlık döneminden başlayarak hem üniversite yaşamına hem de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünün derslerine uyumlarını kolaylaştıracak şekilde danışman hocalar ve genel olarak bölüm kadrosu ile aktif bir diyalog içerisinde olacaklardır. 

Yurt dışı üniversiteler ile değişim olanakları

Dünya üniversiteleri ile kurulan ilişkilerle öğrencilerimiz öğrenci değişim programı ve uluslararası burslardan yararlanma imkanlarına kavuşacaklardır. Üniversitemizde bu yönde gerekli program yapıları, kredi sistemi ve ilişkiler geliştirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurumlarda staj olanakları

Öğrencilerimiz eğitim sürecinde elde edecekleri kuramsal bilgileri sadece araştırmalarda değil, aynı zamanda 7. akademik dönemde yapacakları staj sürecinde hayata geçirme imkânı bulacaklar ve gelecekte kariyerlerini inşa edecekleri alanda derinlemesine gözlemler yapabileceklerdir. Üniversite, öğrencilerin staj sürecinden en yüksek faydayı elde etmeleri için gerekli koşulları hazırlayacaktır.

Çift-anadal ve yan-dal yapabilme olanakları

Üniversitemizde öğrencilerimize başta Sosyal Bilimler Fakültesi içinde olmak üzere, yapılacak anlaşmalar uyarınca üniversitenin farklı bölümleri ile çift-anadal ve yan-dal yapabilme imkânı sunulmaktadır.  

İkinci yabancı dil öğrenebilme imkânı

Üniversite imkanları çerçevesinde öğrencilerin İngilizce dışında bir başka yabancı dil öğrenmesi için gerekli koşulları sağlayacaktır. 

Yetkinlik geliştirme programı ve birebir dersler

Öğrencilerimiz, üniversitemiz genelinde geçerli olan Yetkinlik Geliştirme Programı sayesinde, kişisel ve mesleki yatkınlıklarını tanıma, bilginin ötesinde beceri ve perspektiflerini geliştirme şansına sahip olacaklardır. Bu süreç, bölüm hocalarının danışmanlığında bire bir ilişkiyi, yetkinlik geliştirici dersleri ve bir dönemlik stajı içerecektir.

Öğretim üyelerinin araştırma projelerinde çalışabilme imkanları

Başarı düzeyleri ortalamanın üzerinde olan ve kariyerlerini akademik olarak sürdürmeyi planlayan öğrenciler asistan öğrenci statüsünde öğretim üyelerinin araştırma projelerinin bir parçası olacaklardır. 

Etkin öğrenci kulüpleri

Üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olan öğrenci kulüpleri mümkün olan en aktif biçimde faaliyete geçecek, bir yandan öğrencilerimize zenginleştirici bir sosyallik imkânı sunarken diğer taraftan öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri çalışmalara imza atacaklardır.

        

Bu içerik 22/06/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.