Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğrencilere, dinamik bir ortam içinde temel kuramlar, araştırma yöntemleri ve uygulamalarının psikolojinin farklı alt dalları bağlamında öğretildiği bir ders programı sunulması hedeflenmiştir. Programda yer alan tüm dersler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından seçilip hazırlanmıştır.

Lisans programımız, 7 yarı yıl ders ve 1 yarı yıl iş yeri uygulamasından oluşmaktadır. Birinci yılda psikolojiye dair temel bilgilerin sunulması yanında, öğrencilere felsefe, sosyoloji gibi dersler ile çok disiplinli bir bakış açısının kazandırılması hedeflenmiştir.

İkinci yılda sunulacak dersler ile öğrenciler, temel psikolojik süreçler ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yıl boyunca verilecek olan istatistik dersi ile öğrencilerin, bilimsel araştırma yürütebilmek için gerekli donanımı edinmeleri ve psikoloji alanındaki çalışmaları bilimsel yöntemlerle analiz etme yetisi kazanmaları başlıca hedefimizdir.

Üçüncü yılda öğrenciler, araştırma yöntemleri, klinik psikoloji, iş ve örgüt psikolojisi gibi dersler alarak psikolojinin farklı alt dalları bağlamında eğitim göreceklerdir. Hem bölüm içi hem de bölüm dışı seçmeli dersler sayesinde ise kariyer hedeflerine yönelik dersler seçebileceklerdir.

7. akademik dönemde zorunlu olan iş yeri uygulaması sayesinde öğrenciler, ilk 3 yıl öğrendikleri teorik bilgileri iş ortamında uygulama olanağı bulacaklardır. Buna ek olarak, yıl boyunca yapacakları olan bitirme projesi sayesinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik bir çalışma hazırlayarak araştırma deneyimi edineceklerdir.

Programımız mezunları, 4 yıllık eğitimlerini tamamladıklarında hastanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, özel danışmanlık kuruluşlarında, okullarda, farklı kurumların insan kaynakları departmanlarında psikolog unvanı ile çalışabileceklerdir. Arzu eden öğrencilerimiz, yüksek lisans programlarına devam ederek, alanlarında Uzman Psikolog unvanı alarak kariyerlerini sürdüreceklerdir.

Beykoz Üniversitesi, öğrencilerine öğrenimleri süresince ve ileriki yaşamlarında kariyerlerini planlamalarında fayda sağlayacak çeşitli olanaklar sunmaktadır:

Yabancı dil eğitimi ;

Öğrencilerimiz alanında uzman ve deneyimli öğretim üyelerinden 4 yarıyıl süresince İngilizce ders alabileceklerdir. Psikoloji derslerinin İngilizce makaleler, araştırmalar ve videolar ile zenginleştirilerek öğrencilerimizin İngilizce psikoloji terminolojisine hakim olmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca üniversitemiz tarafından sunulan yabancı dil seçmeli dersleri ile öğrencilerimizin başka bir yabancı dilde yetkinlik kazanmaları desteklenecektir.

Değişim programı ;

Üniversitemiz, öğrencilere anlaşmalı olduğu Dünya üniversitelerinde değişim programı ve burs olanakları sunmaktadır. Bölümümüzün ders yapısı ve kredi sistemi uluslararası standartlara göre düzenlenmiş olup öğrenciler bu değişim programlarından yararlanabileceklerdir.

Yurt içi ve yurt dışı staj olanakları ;

7+1 modeli kapsamında öğrencilerimiz, 7. akademik dönemde yapacakları iş yeri uygulaması ile edindikleri kuramsal bilgileri hayata geçirme olanağı bulacak ve mezun olmadan önce iş yaşamını deneme fırsatı yakalayacaklardır.

Çift-anadal ve yan-dal imkanları ;

Öğrencilerimize başta Sosyal Bilimler Fakültesi içinde olmak üzere üniversitemizde bulunan diğer bölümler ile çift-anadal ve yan-dal yapabilme olanağı sunulmaktadır. 

Yetkinlik geliştirme programı ;

Öğrencilerimiz, üniversitemiz genelinde geçerli olan ve 14 yetkinliğin desteklendiği Yetkinlik Geliştirme Programı kapsamında kendi kişilik ve yetkinlik düzeylerine uygun dersleri alarak, kişisel ve mesleki yatkınlıklarını tanıma, bilginin ötesinde beceri ve perspektiflerini geliştirme şansına sahip olacaklardır.

Öğretim üyelerinin araştırma ve projelerinde çalışabilme olanakları;

Başarı düzeyleri iyi olan öğrenciler arasından akademik kariyer düşünenler, asistan öğrenci olarak öğretim üyelerinin araştırmalarında ve projelerinde görev alabilecekler.

Öğrenci kulüpleri ;

Öğrencilerin ders dışında farklı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacı ile kurulmuş olan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirmelerine hem de takım halinde çalışma becerisi kazanmalarına katkıda bulunacaktır.

         

Bu içerik 22/06/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.