Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldin!

Öncelikle Beykoz Üniversitesi'ni seçtiğin için seni kutluyoruz, Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldin! Kayıt ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir, aklına takılan her soru için 444 25 69'dan bize ulaşabilirsin. 

Sana özel bilgilere ulaşmak için tıkla!

KAYIT TARİHLERİ: 14 - 18 AĞUSTOS 2017
KAYIT YERİ: Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi - Vatan Cad. No:69 Kavacık Beykoz İstanbul (Google Maps)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Sınav sonuç belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 • Lise diploması:
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
  • Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Ancak bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecektir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Adayların askerlik sorgulaması e-devlet sistemi aracılığıyla Üniversitemiz tarafından sorgulanacaktır. Hakkında “Askerlik Şubesine Başvurunuz” kaydı bulunan adaylarımız bağlı bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilerek "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge"” ibaresi yer alan yazı almaları gerekecektir.
 • İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak olan adayların; Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak,
 • Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları,
 • Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 4. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 5. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
 7. 111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 8. 2. İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar,
 9. 3. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2017-ÖSYS sonucunda Üniversitemiz programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Bu içerik 08/08/2017 tarihinde yayınlanmıştır.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesi'ni yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.