Yaparak Öğreniyorum ile Eğitim Modeli
Eğitim ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları

Haberler

YAPARAK ÖĞREN
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu kurulurken tek bir hedef vardı, “Her işten anlayan değil, yaptığı işi en...

İş yapma şeklindeki hızlı değişimler kaynakların daha verimli kullanılmasını gerekli hale getirmekte ve insan kaynakları çerçevesinde yeni...

Günümüzde, iş başında öğrenim akılda kalıcılığı önemli derecede arttıran önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu tür eğitimlerin...

Sevgili öğrencilerimiz, Tek ders sınavı başvuruları başlamıştır. Tek ders sınavına mezun durumunda olan, staj dersi hariç sadece tek bir dersten...

Lojistik Alanı Öğretmenlerinin Bilgisine,

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, yürütücülüğünü Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’...

Etkinlikler